Em đang cần tiền để trả nợ a chị nào giúp dc ko ạ
Muốn cần em làm gì cũng được
Vui lòng nt hoặc gọi em 0xxxxxxx0x