Tuyển Trai Bao
Y/C: body chuẩn, zâm khoẻ, kỹ năng xxx
Fun được cho KH xem. xtr-xtr/shot
Phục vụ: SG – VŨNG TÀU – NHA TRANG
IB: Zalo 0.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Ib kèm pic và giới thiệu.