Cần tuyển nam massage tại trung tâm Long Xuyên,
Có chỗ ở
Số lượng khách ổn định
Liên hệ đến làm ngai , 0xxx00xxxx – 0xxxxxxxxx ( Bảo )