[TPHCM] Mình cần tuyển model nam làm mẫu ảnh thể loại nude và bán nude.
Chụp ở studio hoặc ngoại cảnh tùy concept. x buổi x-x tiếng cats thỏa thuận. Qua dịch bắt đầu chụp.
Add zalo để trao đổi cụ thể: 0xxx xxx x0x

trai-dep-sexy-men-boy-show-body-17.jpg