0xxxxxxxxx mình mới đi làm … nhận đi khách khu vực sài gòn. xmxx nặng x0kg