Em trai thẳng cần tiền. Do dịch làm ăn khó khăn nên lm trai bao đỡ. Mấy ae ai giúp giùm với. Đang kẹt. Gò vấp ưu tiên nhé. Sđt e +xxxxxxxxxx năm
Link fb ạ: https://www.facebook.com/diep.dat.xx

IMG_1624633642468_1624634004384.jpg