zalo e 0xx…xxx năm hai xx
e ở Dương Quảng Hàm gò vấp. call e khi rảnh nhé .e trai thẳng ạ