Hiện tại e đang gặp chút khó khăn về tài chính, nhận đi khách, chiều khách. Ai có nhu cầu liên hệ với e qua số đt không x0x.xxx.x sáu tám.
Gọi trực tiếp nhé
Em xin cảm ơn