Em tên phú cao trên mxx nhận khách ở thủ đức chị nào cần gọi cho số 0xxxxxxxxx hoặc zalo số 0xxxxxxxxx giờ làm không ổn định cần gọi hoặc nhắn để xắp xếp ạ
Chìu khách dễ tính dịu dàng mong mấy chị chiếu cố