Trai xx tuổi cần kiếm chị gái …. hàng bao tốt …. lịch sự đàng hoàng nhé …..0xxx0xxxx0