Cần tìm một trai thẳng ở thốt Nốt, (..-. tuổi) . Gửi hỉnh ảnh và thông tin qua Zalo: 0.
Sẽ có trả phí.
Phải có thiện ý,