mình xxt, là bot…
tìm top/cent x0-xxt…men body chuẩn…

Sẽ ở lại hà nội một vài ngày.
có thể đi chơi cùng nhau, sẽ trả tiền cho bữa ăn của bạn.

dịch vụ bổ sung sẽ trả tiền cho bạn quá -làm tình dâm, bú liếm…hehe.

vui lòng quay lại zalo vào
+x0 xxxxx0xxx
(chọn malaysia khi thêm số)