Tìm top, ở bắc ninh, ai muốn liên hệ mink, tui xkx