Mình nam xx tuổi, muốn thử Hf cho biết, mong bạn nào muốn giao lưu thì dắt mình theo vs &#xxfxxx; yêu cầu sạch sẽ, không bệnh tật ạ, test hiv đầy đủ