Mình đang chơi ở grand wourd Phú quốc. Có bạn nào gần đấy gặp cà phê đi chơi cho vui. Gọi hay nt Zalo 0x0xxx0xxx