Em xxt. Body slime. Không mỡ, cao xmxx, nặng x0.c to.
Cuộc sống đang khó khăn nên muốn tìm x anh nuôi bố nuôi có thể chu cấp.
Men. Kín, không ẻo lả. Biết điều, giữ bí mật, không can thiệp đến cuộc sống cá nhân khác và hứa ngoan. Có thể tâm sự, nấu ăn,..
Anh nào muốn thì zalo em 0xxxxxxxxx