Nữ , có gia đình hay , laddy boy cũng đc… Xinh xinh kết bạn vậy mà… Rảnh đi ăn , đánh game gì đó… Tân phú – sài gòn