Đi công tác ở Huế. Tìm a trung niên vui vẻ với nhau. Huế mưa buồn quá…