Tôi xx tuổi đã có gia đình và x con, tôi lần đầu có cảm giác với người cùng giới, tôi rất kín mong tìm người như tôi để chia sẻ, tuổi từ x0 đến xx, ae để lại số Zalo tôi kết bạn,