Em trai khó khăn cần giúp, dể nhìn xmx0,xxkg, hàng xxcm, được các anh khen to ngon. Phục vụ tại Rạch Giá, Kiên Giang. Nhanh x00k, qua đêm xtrx00k, nhiệt tình chu đáo zl