Nam x0 tuổi ở bình dương. M x0 nặg xx . Chưa bao h đụng hàng. Hàng hiếm biết yêu và biết chiều các chị. 0xxxxxxxxx