Nhận masage
Em Top.
Ku xxcm
Đi quận x,x,x,x,x0. Các khu vực khác phí thỏa thuận.
Giá masage: x00k.x0p
Liên hê qua:
https://www.facebook.com/sale.man.xxxx
( chỉ nhận khác ko có các vấn đề về da, ko cov. Em cám ơn!)