0xxxx0xxxx ( chỉ chơi zalo ) / mình k có đi khách hay cl gì đó đâu . Mình là gay . Mình thích viết lách các thứ cho nên mình mong là bạn nào thích học tiếng anh / địa lý ( nhận kèm ôn thi hsg ) thì mình chỉ cho . Đừng ngại nhé