Đi khách khu vực Miền Tây. An toàn, lịch sự, kín đáo, vui vẻ và tôn trọng khách hàng. Lh: 0xxxxxxxxx