M cần tìm anh call tên Sơn xăm trổ kín người ạ.
Mong anh chị giúp đở e liên hệ được vs anh ấy.
E rất biết ơn ạ