‭0xx xxxxxxx‬ Người này ở Cần Thơ lừa đảo nhe, mọi người cẩn thận. Nói là mami, đòi nhận tiền trước, đừng tin nhe