Mình là kèo dưới nhé và Anh gì đó ơi mình Luôn cho nhau cơ hội để được trò chuyện , tâm sự vs nhau .
&#xxfxxx;Tính mình hướng nội nhưng lâu lâu thì nó hướng ngoại. &#xxfxxx;
Bề ngoài : thì hơi; ngáo ngáo , ngơ ngơ , x chút ham vui ,x chút trẻ con..vv….
Bên trong: thì khá trầm tính
…tự khắc bạn sẽ cảm nhận và biết được mình là người như thế nào!0Luôn cho nhau cơ hội để được trò chuyện , tâm sự vs nhau .
Bề ngoài thì hơi ngáo ngáo , ngơ ngơ , x chút ham vui ,x chút tre con..vv
Bên trong thì khá trầm tính .
…tự khắc bạn sẽ cảm nhận và biết được tôi là người như thế nào! Đông thời Mình là kèo dưới nhé và Anh gì đó ơi mình Luôn cho nhau cơ hội để được trò chuyện , tâm sự vs nhau .
&#xxfxxx;Tính mình hướng nội nhưng lâu lâu thì nó hướng ngoại. &#xxfxxx;
Bề ngoài : thì hơi; ngáo ngáo , ngơ ngơ , x chút ham vui ,x chút trẻ con..vv….
Bên trong: thì khá trầm tính
…tự khắc bạn sẽ cảm nhận và biết được mình là người như thế nào!

Mình nghĩ đến với nhau trước hết hãy bằng trái tim trước chứ đừng vì vẻ ngoài quá nhiều.
Sống trách nhiệm và chân thành luôn là điều kiên quyết mình muốn hướng đến Đầu tiên bạn hãy là kèo trên nhé.

MAKEUP_2021030300130556.jpg