Ae chú ý sdt này nhé 0xxxx0xxxx. Con súc vật này giả làm môi giới spa chuyên lừa người. Lồn mẹ nhà nó bị sida lấy tiền cho mẹ nó vá lồn.