Em o dưới quê mới lên thành phố nha trang, rất mong làm quen với các anh dâm ở nha trang này. Em mong làm quen với các anh , các chú lớn tuổi ở đây. Phục vụ nhiệt tình mấy anh cho em bao nhiêu cũng được 0.. ..0….