dog x0t sg thích ăn shit top boss, boss nào cho con ăn đi ạ