Em văn phòng, menly, kín đáo, chuyên phục vụ các anh trung niên, thích sữa
Mong được gặp để làm thoả mãn các anh
Zalo 0xxx xx xx xx (Tịnh Luân)