Đi khách Hà Nội. Ai có nhu cầu massage đi khách nên né số điện thoại thằng này nha cả nhà, ham vui ham sướng cẩn thận. Số điện thoại nó là 0… … …. Nó ở sg ra làm Hà nội…