Anh xxt ở Saigon qx là đàn ông chuẩn , đã có vợ con , những rất thích cho bú . Bot nào ở Saigon qx thìch bú thì làm quen , anh cho bú lâu dài