Cent trung niên,cuto rậm rạp U0,dâm và rất nhiệt tình,hiện đang ở Thủ Đức,mong giao lưu với các đồng dâm.0…{Ngọc Minh}.