Chào cả nhà minh tên lâm xx tuổi cao xmxx nặng xxkg cao to dâm có long nhiều mình nhận đi massager vs đi khách giá x00k vui vẽ hoa đồng chiều khách kính đáo lịch sự sdt liên lac 0xxxxxxxxx