Em cần tìm bạn tình hoặc call boy, yêu cầu có sức khỏe và giữ kín. Em ở Hải Phòng

52935441_785248768500014_768937246362435584_n.jpg