Trai thẳng Cần tiền chỉ phục vụ chị em cần, ko phục vụ gay. Cảm ơn