Em Minh ở Hà Nội.
SN xx. xmxx , xxkg, Top Bot đều được
Em nhận đi khách
Có nhận qua đêm
Đẹp trai, Hàng to , dâm , chiều khách. đảm bảo làm các anh hài lòng.
Alo 0xxxxxxxxx
Zalo 0xxxxxxxx0