Mình có tập gym và cao xmxx , body múp , phục vụ anh em gần xa tại khu vực ngãi giao , bà rịa , sdt mình 0xxx.xxx.xx0 , bạn nào cần cứ alo mình .