[img]https://anh.callboyvn.net/images/x0xx/xx/xx/xxxxx0xxx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxxx0xxxxxxxxx0xxxx_n.jpg[/img]

mình nhận đi khách Tỉnh và mọi nơi ở SG giá x lần đi x00k không bao phòng tiếp tất cả mọi người.

Sdt của mình : 0xxxxxxxxx

148305287_2893146074307806_8698578258493301092_n.jpg