Em tên tuấn anh, sn .. , mới từ bquee xuống hả nội, nên gặp chút khó khăn vì vậy em nhận đi khách nhé, e cao …, ..kg , anh nào có nhu cầu ib hoạc Zalo 0……0.0, em xin chân thành cảm on