Em tên huy xxt cao xmxx nặng x0kg.Ngoại hình dễ nhìn,sạch sẻ,kín đáo.Đang gặp khó khăn về tài chính nên nhận đi khách.Pv nhiệt tình,chu đáo ai có nhu cầu lh 0xxxx0xxxx
SĐT: Không Ba Chín Bốn Năm Không Một Tám Một Một