ai có nhu cầu thì liên hệ vs em , giá cã thoả thuận các bạn có thể liên hệ sdt này để trao đổi hình ãnh 0xxxxxxxxx nhỏ con dể thương nhiệt tình nhiều kinh nghiệm ( xmxx xxkg ) e đi toàn quốc nhé