E trai mới lên Sài Gòn làm cần kiếm tiền xài. Chỉ cho bú cu thôi nha. x00k một suất mong anh em giúp đỡ 0x 0x xxx xxx