Telegram và Zalo 0xxx0xxx0x , Whatsapp +xxxxxxxxxxx
Callboy vai bottom,massage giỏi lành nghề .chuyên bài Thái trườn dầu nhấn huyệt ở Sài Gòn .
Em cao xmx0 , xx tuổi , không có phòng riêng, chỉ nhận đến nhà của khách hoạcx đ hotel nhà nghỉ ok
♏assaz xxOk, s.e.x xxO, combo xOOk,tip tùy ý,Ok thương lượng giá cả,khách nhóm ok, highfun .. O thương lượng giá cả

[url=https://ibb.co/xjNxxxD][img]https://i.ibb.co/xjNxxxD/IMG-xxxx-copy.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/vxrDxvR][img]https://i.ibb.co/vxrDxvR/IMG-xxxx-copy.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/F0M0Zqm][img]https://i.ibb.co/F0M0Zqm/IMG-xxxx-copy.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/PYLMSrz][img]https://i.ibb.co/PYLMSrz/IMG-xxxx-copy.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/gjsCSLq][img]https://i.ibb.co/gjsCSLq/IMG-x0xx0xxx-xx0xxx.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/CvjxNbY][img]https://i.ibb.co/CvjxNbY/IMG-x0xx0x0x-xxxxxx.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/gWxFNZB][img]https://i.ibb.co/gWxFNZB/IMG-x0xx0x0x-xxxxxx.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/xxyyfCH][img]https://i.ibb.co/xxyyfCH/nude-0x.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/WKXfHxx][img]https://i.ibb.co/WKXfHxx/PHOTO-x0xx0xxx-xxxx0x.jpg[/img][/url]