Em sinh năm .. Lịch sự, hiền lành kín đao. Tìm anh trung niên có vợ hoặc chưa kín đáo, kịch sự lâu dài ạ. E ở cầu diễn HN. E cảm ơn