Cần tim trai thẳng bú cu. Anh nào có khả năng cho xin sdt. Báo nhiêu tiền cũng ok