Mình tên Phong
xxt
Hiện đang làm nhân viên
Mình là cent
Muốn tìm anh top
Ưu tiên những anh đi công tác
Trên xxt thì gọi còn dưới thì đừng gọi cảm ơn