Cậu tên Minh giả danh Nguyễn Đình Nam zalo sdt 0xxxxxxxx0 lừa đảo và cướp tiền khách, đề nghị Admin chặn quảng cáo và thông báo cho mọi người tránh