Em đang cần tiền gấp khoảng xxtr a chị nào giúp đỡ được thì ib em nha
Muốn gì cũng được em chiều tất
Bình dương ạ
0xxxxxxx0x